Våra tjänster

Med erfarenhet och kunskap är vi en pålitlig partner för tjänster i utemiljö.

En bred maskinpark skapar korta ledtider och vi kan med kort varsel rycka in med moderna maskiner anpassade för ändamålet. Vår fordons- och maskinpark består i dagsläget av allt från mindre redskapsbärare till grävmaskiner, lastmaskiner, lastväxlare, kranbilar m.m.

Kontakta oss direkt om du undrar över något...


Vad vi gör.

Garagestädning

Vi har ett antal olika maskiner för rengöring och maskinsopning av parkeringsgarage och liknande större ytor. Kontakta oss för en städlösning anpassad efter just dina behov och förutsättningar.


Sandupptagning & sopning

Vi har ett tiotal sopmaskiner för sandupptagning och underhållssopning. Investeringar i ny teknik gör att vi även har möjlighet att ta upp PM10- partiklar (vilka bland annat orsakar lungcancer och hjärtsjukdomar).


Anläggning

Vi utför grov- och finplanering, schakt och dränering. Vi arbetar också löpande med felavhjälpande underhåll och reparationer av bland annat lekplatsutrustning, staket, stolpar och andra fasta installationer.


Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning med nitton plogepikage. Vi hyr ut sandfickor och sandlådor med eget upplag för sand/flis. Vi kan sanda obegränsat dygnet runt samt leverera då grusgropen är stängd.


Entreprenadmaskiner

Vi har ett antal hjullastare i olika storlekar för uthyrning med förare i hela Storstockholm. Kontakta oss om du behöver hjälp med grävmaskin, kranbil eller lastmaskinstjänster i ditt projekt.


Skötsel av utemiljö

Sysslorna varierar med säsongen och innefattar allt från resning av 12 meters julgranar till gräsklippning med traktor och slaghack, lekparksbesiktning och formklippning av häckar.